Monitoring Wizyjny

Poprzez monitoring wizyjny oraz stały nadzór pracownika bezpieczeństwo mienia i monitorowanych obiektów gwarantujemy 100 % prewencję. Grupa interwencyjna pojawia się szybciej niż policja.

Obraz z kamer jest bezpośrednio przesyłany do SMA (Stacji Monitoringu Alarmów), która nadzorowana jest 24h/dobę.

W pakiecie usług oferujemy stały podgląd na zabezpieczone mienie, podjazd grupy interwencyjnej, nowoczesne rozwiązania systemów monitoringu (kamery, wideorejestratory).

W początkowym okresie współpracy (pierwszy kwartał) klient może korzystać z posiadanych już przez siebie kamer, które będą nadzorowane przez SMA, natomiast na kolejne miesiące rekomendujemy zakup nowych cyfrowych kamer, które znacznie lepiej będą spełniać swoje zadanie.

Świadczone przez naszą spółkę usługi gwarantują klientom bezpieczeństwo własne oraz bliskich, ochronę przed kradzieżą, profesjonalną obsługę pracowników naszej firmy.

Firma SOCIETAS od 30 lat zajmuję się systemowym zapewnianiem bezpieczeństwa przedsiębiorstw i instytucji w Polsce. Naszą misją jest skuteczne zabezpieczenie przed ryzykiem powstania jakiejkolwiek szkody majątkowej oraz przeciwdziałanie zagrożeniom w działalności gospodarczej przedsiębiorstw, funkcjonowaniu instytucji oraz prywatnych posesji.