Monitoring Obiektów

Monitoring elektroniczny, czyli optymalizacja kosztów wraz z minimalizacją ryzyka przy pomocy urządzeń elektrycznych.

Przez całą dobę system ten sprawuje ciągły nadzór nad obiektami wyposażonymi w profesjonalne systemy alarmowe. Informacja o ewentualnym zdarzeniu dociera natychmiast do Stacji Monitorowania Alarmów (SMA) poprzez GSM/GPRS lub drogą telefoniczną. Sygnał o naruszeniu strefy chronionej jest automatycznie rejestrowany i niezwłocznie przekazywany przez operatora SMA do znajdujących się najbliżej zmotoryzowanych patroli interwencyjnych, czyli elitarnej formacji posiadającej status Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej (SUFO)

W ramach pakietu usług oferujemy:

  • grupę interwencyjną
  • patrol wyselekcjonowanych specjalistów do działań w ekstremalnych warunkach, wyposażonych w profesjonalny sprzęt, broń palną krótką, co gwarantuje szybkość i skuteczność

Zapewniamy szybki podjazd na włączony alarm.